Tack för panelsamtalet!

Vår områdesutvecklare Binyam Meles deltog i mars panelsamtal med kommunalråd Sedat Arif efter Malmöpremiären av Om alla bara drar, tillsammans med filmskaparna Karin Wegsjö och Nazira Abzalova.

Samtalet handlade om vilka åtgärder som kan genomföras i lokala områden med utmaningar – istället för att de som vill ha en positiv förändring flyttar, och istället för så kallade säkerhetszoner.

Tack för panelsamtalet och tack till alla som kom och lyssnade!

(Foto lånat från Instagram kontot till dokumentärfilmen Om alla bara drar)