Möt Simone verksamhetsansvarig Kristianstad

Möt Simone, verksamhetsansvarig Hemmaplan Kristianstad, som har aktiviteter i området Näsby:

”Varför jag ville jobba med Hemmaplan? Jag tycker om konceptet, att alla ska få en meningsfull fritid, och att man inkluderar alla och ger den här stora gemenskapen. Alla barn och unga ska kunna få hitta sin gemenskap och nya kompisar.

Utöver Hemmaplan studerar jag folkhälsovetenskap med beteendevetenskaplig inriktning, jag tar examen till sommaren. Varannan helg jobbar jag också i en livsmedelsbutik på Näsby, jag känner till området sedan innan.

Jag har stora förhoppningar för Hemmaplan Kristianstad! Vi har stor potential, både utifrån målgruppen; vi fokuserar inte bara på barn och unga men också på deras vårdnadshavare, och att vi etableras inte bara ute på Näsby utan också på andra områden som behöver ha ett föreningsliv.

På Näsby har jag jobbat i åtta år och känner till många familjer därute. När jag kommer ner till aktiviteterna så känner barnen igen mig från butiken som de har handlat i med sina föräldrar, det är roligt att de känner igen mig från en annan yrkesroll. Föräldrarna som kommer ner till aktiviteterna lägger märke till mig och pratar med mig som att vi redan känner varandra. Det är så himla roligt när det händer.”