Möt Binyam områdesutvecklare Lorensborg

Möt Binyam, sedan januari vår områdesutvecklare i Lorensborg. Binyam och hans kollega Sarah är med och startar upp Lorensborgs nya områdeslokal, som invigs lördagen 2/3 kl 14.

“De flesta arbeten jag haft har varit med människor, barn och unga. Bland annat har jag jobbat som baskettränare och med ett projekt för barn och unga under flyktingkrisen, att de skulle komma in i samhället genom föreningsliv och sport. 

Jag är en person som drivs av att hjälpa människor. Jag gillar att vara en brobyggare, bygga broar så att personer kan komma in i arbetslivet och det sociala. 

Hemmaplan är en förening som fokuserar på det lokala närområdet, vi vill skapa en familjekänsla, en gemenskap, det var det som fick mig intresserad av jobbet. Lorensborg är ett väldigt lugnt område, det sker kanske inte så mycket aktiviteter, erbjuds inte många platser där boende kan mötas. Det ser jag som en utmaning i min roll som områdesutvecklare. Min roll är att sköta den idrottsliga förankringen i området och föreningsförankringen. Barnen ska inte behöva ta sig alltför långt för att delta i aktiviteter.

Under året som kommer ska vi i områdeslokalen bedriva så många aktiviteter vi kan för de boende. Den ska kännas som en mötesplats, skapa en gemenskap i området. De aktiviteter som är planerade är tjejgrupper, läxläsning och en områdeskör för barn. Men vi vill också erbjuda aktiviteter för vuxna. 

Vi har projektmedel i ett år, men vi planerar att finnas längre fram genom att skapa starka samarbeten med aktörer i området. Det Hemmaplan Lorensborg sysslar med är viktigt i området – det ska vara beständigt.”