Möt Araz verksamhetsledare och ordförande Västra Hisingen

Möt Araz, ordförande och verksamhetsledare i Västra Hisingen Basket, som Hemmaplan är en sektion av. Här på sitt kontorsrum i källaren till Sjumilahallen där Västra Hisingen har sina träningar:

“Vårt kontor? Det är färgglatt, kreativt – så här ska det se ut för folk som jobbar! Hjärnan är igång hela tiden, många idéer, många påbörjade projekt, många projekt som lever och inte är avslutade ännu. Men jag sitter mest med min laptop uppe i entrén så jag kan möta ungdomarna när de kommer till träningen.

Jag är uppvuxen på Hisingen och spelade basket från ung ålder. 2014 startade en förening för ungdomar. Jag klev in som ledare, med åren har det utvecklats. Numera är jag verksamhetsansvarig och har haft möjligheten att vara i föreningen i tio år och skapa den här mötesplatsen. Hemmaplan kom från Skåne, vi på Västra Hisingen Basket hörde om konceptet och att det fanns en möjlighet att använda basketen som verktyg för att ta in fler barn och ungdomar som ville aktivera sig. Det gav oss en möjlighet att jobba lite närmare skolorna i området och skapa en bredare mötesplats.

Det är inte alla som får möjligheten att ge tillbaka konkret, ge en plattform till området jag växte upp i, det kändes bara naturligt för mig. Tack vare basketen fick jag själv möjligheten att åka utomlands och utbilda mig i USA och i Emiraten, bland annat business management och digital kommunikation, innan jag landade i Sverige igen, tillbaka på Hisingen.

Jag lever efter filosofin att när man har landat på bägge fötterna och har en stabil grund, så är nästa ansvar vi har i livet att skapa samma förutsättningar för de runt omkring oss. Eftersom jag haft basketen hela mitt liv och kunnat få möjligheten att vara en förebild och ledarfigur, då har jag tagit det till hjärtat och använt det som ett verktyg för att kunna nå ut till andra.”