Varför  finns Hemmaplan?

 

För att öka den fysiska rörligheten hos barn och unga, men också den geografiska och sociala.

 

För att visa föreningslivets möjligheter att stärka människors gemenskap och känsla av tillhörighet

 

För att skapa nya strukturer inom föreningslivet och utveckla ett fungerande koncept. Ett koncept där föreningar har stark samverkan med skolan, kommunal förvaltning, näringsliv och andra närliggande organisationer och föreningar.

 

För att synliggöra konceptet och även behovet  och därmed kunna skapa en organisatorisk och ekonomisk modell som inte är ett projekt utan en bestående välfungerande verksamhet.

Hemmaplans långsiktiga mål

 

Att bilda ett hållbart koncept för en nytänkande social idrottsförening.

 

Nå barn och ungdomar som annars inte hade kommit i kontakt med föreningslivet.

Att öka den fysiska och sociala rörligheten.

 

Att öka tryggheten och gemenskapen i bostadsområden.

 

Att minska avståndet mellan skolans verksamhet och föreningsliv.

 

Att skapa en ny plattform för idrotten i Sverige.

HEMMAPLAN I BILDER