HEMMAPLANFÖRENINGAR

 

Hemmaplans sociala idrottsförening är en multisportförening med basket i fokus.

Föreningen arbetar för att bli en inkluderande rörelse i områden där det idag saknas föreningsliv.

Föreningen ska arbeta för att aktivera boenden och näringsliv i området i sociala och idrottslika aktiviteter.

HEMMAPLANS VÄRDEGRUND

Alla Hemmaplans föreningar arbetar efter samma värdegrund.

 

RÖRELSE

Vi vill bidra till ökad fysisk, social och geografisk rörelse för  barn och ungdomar.

 

TRYGGHET

Vi vill skapa trygghet hos individer, grupper och samhället.

 

GEMENSKAP

Vi vill bygga en gemenskap och öka känslan av inkludering via aktiviteter, kommunikation och möten mellan individer.

Föreningarnas uppbyggnad

Hemmaplan hjälper till att etablera föreningar i socioekonomisk utsatta områden. Föreningen ska agera som en förenande kraft i områdets utveckling och skapa mötesplatser för alla boende i bostadsområdet.

Under föreningens första levnadsår stöttar Hemmaplans centrala organisation föreningen i sin utveckling. Genom att hjälpa föreningen ekonomiskt och bidra till att bygga strukturer inom föreningen vill Hemmaplan förbereda föreningen för en stark fortsättning.

HEMMAPLAN I BILDER