Vad  är  Hemmaplan?

 

Hemmaplan är en organisation som erbjuder barn och ungdomar en meningsfull fritid via föreningsliv.

 

Hur fungerar Hemmaplan?

 

Hemmaplan använder idrotten som bas för att skapa högre föreningsaktivitet. Genom att starta sociala idrottsföreningar med stark lokal anknytning vill vi öka gemenskapen, tryggheten och den idrottsliga utvecklingen.

Samarbetet med många aktörer gör att Hemmaplan som förening i området  kan arbeta mer inkluderande med barn, ungdomar, föräldrar, skola, andra föreningar och närliggande näringsliv.

Hur startades det?

 

Grunden för projektet kommer från SkBDF:s initiativ ”Hemmaplan” som sedan 2019 har initierat tre uppstarter av föreningar i socioekonomiskt utsatta områden, samt från WBDF som 2014 tillsammans med Göteborgs kommuns stadsdelsnämnd Västra Hisingen startade upp föreningen Västra Hisingen Basket i Biskopsgården.

SkBDF har i sju års tid arbetat med särskilda insatser för att med idrotten som medel få barn att öka sin fysiska aktivitet i skolan och i föreningslivet. Insatserna har särskilt riktats mot de områden där föreningsaktiviteten är som lägst. 2017 paketerades dessa ansträngningar inom ett program som benämndes ”Hemmaplan”.

Inom Hemmaplan-arbetet har fortlöpande metodik utvecklas för att uppnå målsättningen att engagera barn och ungdomar i utsatta områden, och med detta genomgått olika faser:

 

Skolbesök
Under det första året 2017-2018 besöktes mängder av skolor, gratis bollar delades ut och barn fick en första introduktion till basket.

 

Föreningsavtal
Under 2018-2019 riktades skolbesöken mot områden där det fanns idrottsföreningar i närheten som vi gjorde överenskommelser med, så att dessa skulle kunna ta emot barnen som blivit intresserade i sin ordinarie verksamhet.

Resultaten med dessa försök blev begränsade och det skapades mycket sällan långsiktiga effekter för de barn som vi helst av allt ville nå. Detta framför allt eftersom det inte fanns basketföreningar eller andra idrottsföreningar närvarande i aktuella bostadsområden. Utifrån denna slutsats omdanades Hemmaplans koncept och verksamhet inför den tredje fasen.

 

Föreningsetableringar
 Då det inte fanns idrottsföreningar i de områden där Hemmaplan ville rekrytera barn och ungdomar beslutades att programmets inriktning skulle bli att själv starta upp sådana. Efter en inbjudan från lokal F-6 skola startades 2019 en ny förening ”HSIF (Hemmaplans Sociala Idrottsförening) Lorensborg” i området Lorensborg i Malmö. Våren 2020 startades föreningen ”HSIF (Hemmaplans sociala idrottsförening) Klostergården” i Lund, och hösten 2020 tog Hemmaplan över driften av den stagnerande föreningen ”Burlövs IF” som idag heter HSIF Arlöv i området Arlöv i Burlövs kommun. Under 2022 startades HSIF Kristianstad och ett samarbete med den befintliga föreningen Västra Hisingen Basket (VHB) etablerades.

HEMMAPLAN I BILDER