Historia

Hur startade Hemmaplan och varför behövs vi?

Ett stort antal undersökningar visar på att föreningsidrottande i Sverige har blivit en klassfråga. Samtidigt är vi enligt OECD det västland där klassklyftorna ökat mest under de senaste 25 åren. Effekten att våra minst priviligierade barn och unga idag växer upp utan den av Barnkonventionen fastställda rätten till nyttiga och meningsfulla fritidsaktiviteter.

Hemmaplanförening

Hur fungerar våra föreningar och vad kännetecknar en HSIF  (Hemmaplans sociala idrottsförening)? 

Hemmaplanföreningarna arbetar efter samma koncept med tillgänglig och inkluderande idrott för alla.

Hemmaplans gemensamma värdegrund arbetar för att skapa rörelse, trygghet och gemenskap för individer, grupper och samhället.

Hemmaplans långsiktiga mål

Vad är Hemmaplans långsiktiga mål?

Hemmaplan vill sätta fler barn och ungdomar i rörelse med  idrott som verktyg.

Vi vill skapa mötesplatser som bidrar till ökad trygghet och gemenskap i bostadsområden.

 Hemmaplan vill skapa nya strukturer och ett nytt koncept för social idrottsföreningar.

Hemmaplan i siffror

Hur ser Hemmaplan ut idag? 

Idag har Hemmaplan 7 aktiva föreningar i 2 olika basketdistrikt.

Hemmaplanföreningarna har ca 850 aktiva medlemmar och 100 aktiva ungdomsledare.

Hemmaplanföreningarna bedriver ca 50 aktiviteter för barn och ungdomar i veckan.

HEMMAPLAN I BILDER