Hur gör Hemmaplan?

Hur gör Hemmaplan för att finansiera våra verksamheter och ge unga fritidsaktiviteter för (cirka, beroende på förening) 50 kr i månaden? Vi pusslar och nätverkar!

I flera kommuner samarbetar vi med hyresvärdar, som ofta tar ett socialt ansvar i områden med socioekonomiska utmaningar.

På bilden ser ni Hemmaplans Sverker Olsson och Westra baskets Michael Malm, i möte med Gårdstensbostäders sociala samordnare Louise Staffas.

Gårdstensbostäder har varit med och startat igång och finansierar Hemmaplan HSIF Gårdsten Eagles, som en del i att göra Gårdsten till en tryggare plats att bo på. Genom ett långsiktigt preventivt arbete, som inkluderar bland annat Hemmaplan, är Gårdsten inte längre klassat som ett utsatt område.