VAD ÄR HEMMAPLAN?

Hemmaplan är Skånes Basketbollförbunds initiativ för att etablera idrottsföreningar i socioekonomiskt utsatta områden. Genom ett aktivt föreningsliv vill vi hjälpa barn och ungdomar att både lära känna och utvecklas till goda förebilder.

Varför Hemmaplan?

Ett stort antal undersökningar visar på att föreningsidrottande i Sverige har blivit en klassfråga. Samtidigt är vi enligt OECD det västland där klassklyftorna ökat mest under de senaste 25 åren. Effekten att våra minst priviligierade barn och unga idag växer upp utan den av Barnkonventionen fastställda rätten till nyttiga och meningsfulla fritidsaktiviteter.

Vad gör vi?

Hemmaplan startar upp nya idrottsföreningar, stöder befintliga föreningar med verksamhet i utsatta områden samt introducerar basket till barn och ungdomar genom skolbesök och events.

Hur startades det?

Hemmaplan är uppbyggt efter en dansk förlaga som visar upp fantastiska resultat. BørneBasketFonden har genom roliga, dynamiska och inkluderande basketaktiviteter utfört över 40 000 rörelsetimmar (varje gång 1 barn deltar i 1 aktivitet) på skolor runt om i Köpenhamnsområdet, de har startat upp nya föreningar i områden där sådana saknas, och genom ett nära samarbete med befintliga basketföreningar har de gjort det lättare för barn att bli medlemmar. Genom initiativet har antalet basketspelande barn och ungdomar i Köpenhamnsområdet ökat med ca 30%.

Initiativet stöds av flera stora idrottsförbund och samarbetar med skolor, företag och andra organisationer för att göra det möjligt för alla barn att ha en egen Hemmaplan. 

PHOTO GALLERY

Bilder