Hemmaplan samarbetar med Malmö stads Aktiv fritid

Trodde ni att Hemmaplan är en organisation som agerar helt själva? Det är vi inte!

Vi samarbetar med flera andra aktörer för att kunna ge Sveriges framtid, våra barn och unga, en pusselbit i det de behöver för att kunna växa och utvecklas: en meningsfull fritid på en trygg och säker plats.

Bland annat med Malmö stads Aktiv fritid, som finansierar Hemmaplans basketträning på Stenkulaskolan varje vecka.

Som organisation anser vi att ett nära samarbete mellan myndigheter och civilsamhället är en viktig hörnsten i ett fungerande samhälle, och är glada att Malmö stad vill samarbeta med oss.

Och vem är det som håller i ett tryck av barnkonventionens artikel 2, 3, 6 och 12? Det är Oscar Salazar Aros, utvecklingssamordnare för Aktiv fritid, från dagens möte med Hemmaplans konceptutvecklare Jenny Carlbom. Följ gärna Aktiv fritids instagram eller websida, för uppdateringar om deras fritidsverksamheter på både Stenkula- och Sofielundsskolan – allt enligt barnkonventionen, som slår fast att barn har rätt till vila och fritid.