Barnkonventionen och Hemmaplan

I veckan firades FNs barnkonvention, som också firade 33 år – den 2 september 1990 trädde barnkonventionen i kraft.  Den är ett viktig vägledande dokument, som i Sverige också är lag sedan 2020.

Hemmaplans verksamheter riktas till barn och unga, och uppfyller flera av barnkonventionens artiklar:

 

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 15: Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster.

Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid.

 

Detta är vi stolta över, och då vår verksamhet fortsätter utvecklas, är vårt mål att vi ska kunna uppfylla fler av barnkonventionens artiklar i framtiden!